1 december 2021

De impact van de nieuwe ontslagregeling in 2021

2 min read

In 2021 is er een nieuwe ontslagregeling ingegaan. Hier krijgen zowel werknemers als werkgevers mee te maken. In deze ontslagregeling zijn er twee wijzigingen die met name van belang zijn om te weten over de nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen hebben betrekking op het ontslaan van werknemers en de transitievergoeding bij ontslag. In deze tekst vertel ik je meer over deze twee wijzigingen en de voornaamste verschillen tussen de oude en de nieuwe ontslagregeling.

Ontslaan van werknemers

Er moet een uitspraak gedaan worden door de rechter of in een aantal gevallen door het UWV om een werknemer te mogen ontslaan. Hierbij moet er een ontslaggrond aangegeven te worden die de werkgever moet onderbouwen. Eerst hoefde er maar één ontslaggrond worden ingediend, bijvoorbeeld bij werkweigering of een verstoorde arbeidsverhouding. Momenteel is het nu mogelijk om op basis van de cumulatieve grond redenen samen te voegen. Dit kan het geval zijn als er onvoldoende bewijslast bestaat om te voldoen aan één ontslaggrond maar de combinatie van bewijsmateriaal wel tot ontslag zou kunnen leiden. Je zou denken dat met deze wijziging werkgevers eenvoudiger personeel kunnen ontslaan. Maar het lijkt toch niet tot meer ontslagen geleid te hebben. Rechters verwijzen namelijk eerder naar mediation om bij onvoldoende bewijslast de partijen samen tot overeenstemming te doen komen. Voor meer informatie over mediation kunt je terecht bij Dé ArbeidsMediator.

Transitievergoeding bij ontslag

Een andere wijziging die ingegaan is dit jaar heeft betrekking op de ontslagvergoeding. Eerst had een werknemer namelijk pas na twee jaar recht op een ontslagvergoeding bij ontslag of het niet verlengen van een arbeidscontract. Momenteel heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Een transitievergoeding berekenen hoeft niet, deze vergoeding is voor iedereen hetzelfde. Namelijk een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar. Deze nieuwe regeling is gunstig voor werknemers die korter in dienst waren. Maat het is minder gunstig voor werknemers die meerdere jaren bij dezelfde werkgever in dienst zijn geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *