1 december 2021

Hoe kunnen pokerkaarten helpen bij je planning?

2 min read

Planning Poker is een behendige schattings- en planningstechniek die op scrum en scrumartikelen is gebaseerd. Om een poker planningssessie te starten, leest de producteigenaar of klant een wendbaar gebruikersverhaal voor of beschrijft een functie aan de schatters.

Elke schatter heeft een stapel scrum poker kaarten bij zich. De waarden vertegenwoordigen het aantal verhaal punten, ideale dagen of andere eenheden waarin het team schat. De schatters bespreken de functie en stellen zo nodig vragen aan de producteigenaar. Wanneer alles is besproken, selecteert elke schatter privé één kaart om zijn of haar schatting weer te geven. Alle kaarten worden dan tegelijkertijd onthuld. Als alle schatters dezelfde waarde hebben geselecteerd, wordt dat de schatting. Zo niet, dan bespreken de schatters hun redenering. Na verdere bespreking kiest elke schatter opnieuw een schatting kaart en alle kaarten worden tegelijkertijd opnieuw onthuld.

Werkt planningen met pokerkaarten?

Absoluut. Teams die schattingen maken met Poker plannen melden consequent dat ze tot nauwkeurigere schattingen komen dan met enige techniek die ze eerder hadden gebruikt. Een van de redenen waarom Poker plannen tot betere schattingen leidt, is omdat het meerdere meningen van experts samenbrengt. Omdat deze experts een crossfunctioneel team vormen vanuit alle disciplines van een project, zijn ze beter geschikt voor de schattings taak dan wie dan ook. Daarbij laat het ook een mooie manier zien van samenhorigheid. Iedereen mag zijn of haar eigen mening vertellen zonder eerst beïnvloed te zijn. Er vorm een levendige dialoog tijdens het plannen via poker en worden schatters door hun collega’s gevraagd om hun schattingen te rechtvaardigen. Onderzoekers hebben ontdekt dat dit de nauwkeurigheid van schattingen verbeterd, vooral bij projecten met veel onzekerheid. Verder is aangetoond dat de vraag om schattingen te rechtvaardigen leidt tot schattingen die de ontbrekende informatie beter compenseren. Dit is belangrijk bij een wendbaar project omdat de waarden die daar geschat worden vaak vaag zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *